Disclaimer voor www.nederlands-vakman-platform.nl

Het Nederlands Vakman Platform (Kamer van Koophandel nummer: 27318974) is een platform waar gecertificeerde CV monteurs en installatie bedrijven zich kunnen aansluiten en profileren met behoud van de eigen identiteit en zeggenschap.

Een particulier of bedrijf kan van de diensten van deze bedrijven gebruik maken. Het Nederlands Vakman Platform is geen partij bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen een geregistreerde CV monteur en / of installatiebedrijf dat zich aangesloten heeft bij het N.V.P. Bedrijven en gebruikers dienen onderlinge geschillen dan ook zelf op te lossen.

Bedrijven en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een zich aansluiten bij het N.V.P.

Het N.V.P. kan u helaas niet garanderen dat producten of diensten die door bedrijven op de website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

Vrijwaring en beperking aansprakelijkheid Nederlands Vakman Platform

Iedere gebruiker van de door het Nederlands Vakman Platform uitgegeven websites vrijwaart het N.V.P. voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

  • het aangaan van een overeenkomst op basis van een aangesloten bedrijf
  • het gebruik van via de Website gekochte producten
  • en het gebruik van via de Website aangeboden diensten.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de geëxploiteerde websites en het concept liggen bij het Nederlands Vakman Platform en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze websites is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Vakman Platform, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.